De betekenisbox

  • 17:00
  • Kleedruimtes
  • Workshop


De betekenisbox

Tijdens de betekenisbox workshop wordt er gekeken naar het huidige economische systeem. Dit moet volgens velen op een andere manier. In plaats van de vrijemarkteconomie, een betekeniseconomie. De zaken gaan hier op een gewetensvolle  manier waarbij de balans wordt gezocht tussen wat goed is voor de mens, de organisatie en de maatschappij.

Willen wij iet met de betekeniseconomie doen? Zo ja, hoe kunnen wij er concreet werk van maken? Bekijk samen met je team of de betekeniseconomie iets voor jullie is door middel van de betekenisbox.

De workshop wordt verzorgd door studenten en docenten van Saxion Conscious Business.