GROW Green

  • 16:45
  • Het Paradijs
  • Workshop


GROW Green. Versneller voor doeners met ideeën.

Twents rentmeesterschap 4.0, hoe doe je dat? Op 19 november 2019 vertelt Jacco Hulst van landgoed Twickel, hoe zij omgaan met het moois dat Twentse historische grond biedt. Er komen twee concrete voorbeelden aan bod, namelijk ‘lokale voedselkringloop’ (Willem Kruidhof, Trends & Concepts) en ‘marktplaats voor circulaire bouwmaterialen’ (casus Pioneering).

Deze verhalen over circulaire oplossingen worden verteld in het kader van de eerste ronde van ‘GROW Green: versneller voor doeners met ideeën’.

GROW Green is op zoek naar bedrijven die een duurzame oplossing aandragen gericht op de circulaire economie en bestaat uit drie ronden. Voor meer informatie over GROW Green zie: www.twente.com/GROWGreen