Workshop | de gebiedscooperatie: De nieuwe manier om transities daadwerkelijk te versnellen

Door Henk Willem Tiktak van Projectkompassie en Chaingemakers

Eindelijk ons eigen speelveld om daadwerkelijk zelf vorm te geven aan transities in ons eigen gebied.

Veel transities lopen vertraging op omdat de publiek/private samenwerking elkaar gevangen houden. Hierdoor lopen de echte veranderaars de nodige frustraties op, omdat ‘het’ systeem er nog niet klaar voor is. De cooperatievesamenleving heeft obv de nieuwe omgevingswet juridisch het 3e speelveld ontworpen; de gebiedscooperatie, als serieuze gesprekspartner van het private en publieke speelveld. Elke transitie in het gebied die laat zien dat ze specifieke waarde (economisch, ecologisch en /of sociaal) creëren in hun eigen gebied staan hiermee juridisch erg sterk en kunnen daarmee ‘het’ systeem veranderen. In deze workshop gaan we in op de gebiedscooperatie, wat dit betekent voor jou en  jouw  organisatie en welke rol jij hierin kunt pakken.