Michel Scholte

Executive Director and co-founder of True Price

Michel Scholte is sociaal ondernemer en mede oprichter en directeur van Impact Institute en True Price. Het Impact Institute streeft naar een economie die maximaal bijdraagt welzijn. Het biedt hiervoor tools, data, advies en training. Impact Institute is over de wereld actief en werkt voor organisaties als de VN, de Rijksoverheid, AkzoNobel en Tony’s Chocolonely. True Price streeft ernaar om alle producten een echte prijs te geven – waarbij je maatschappelijke kosten kunt zien en verbeteren. Bij Impact Institute en True Price werken inmiddels meer dan 20 personen.

Michel is al meer dan tien jaar actief als sociaal ondernemer en heeft nationaal en internationaal verschillende projecten en organisaties opgezet, onder meer in Ghana, Egypte en Nederland. Hij heeft veel ervaring met een bedrijfsmatige aanpak voor het verminderen van een maatschappelijk probleem. Hij heeft een MSc in Sociologie aan de Vrije Universiteit en zit in verschillende advies commissies.